NHV-uppdrag

Från 1 januari 2016 är det beslutat att kirurgisk behandling av plexusskador i Sverige endast får ske i Stockholm och Umeå. Från början benämndes det som rikssjukvård men numera heter det NHV Plexus (Nationell Högspecialiserad Vård).

Beslutet gäller alla typer av plexusskador; både sådana som uppkommit vid födelsen och sådana uppkommit senare i livet, vid t.ex. trafikolyckor och andra olycksfall. Beslutet gäller också alla typer av kirurgi; både reparation av själva nervskadan och det vi kallar sekundärkirurgi, dvs. operationer på senor, muskler, leder och skelett för att förbättra funktionen efter en manifest plexusskada.

Stockholm och Umeå har ett nära samarbete gällande plexusskadorna. Vårt mål är att båda enheterna ska vara jämnstora och behandla ungefär lika många patienter med denna typ av skador. För att det ska bli så har vi gjort upptagningsområden där respektive enhet hjälper befolkningsmässigt lika stora delar av Sverige.

Alltsedan plexusverksamheten startade i Stockholm 1983, har vi haft som huvudmål att bygga upp en enhet med bred kompetens och vi samarbetar därför med flera olika kliniker för tillföra så mycket samlad kunskap och erfarenhet som möjligt. Vi har samarbetsmottagningar med barnneurolog vid Astrid Lindgrens sjukhus, barnortoped, vuxenortopeder, kärlkirurg. Vi gör vid behov kirurgi tillsammans erfarna neurokirurger, kärlkirurger och barnortopeder. Kirurgin görs vid två enheter i Stockholm; Handkirurgiska kliniken/Södersjukhuset och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Det innebär att vi säkerställa högsta kompetens, erfarenhet och säkerhet vid alla typer av kirurgi. Vi har mycket erfarna och specialutbildade röntgenologer och neurofysiologer som hjälper med diagnostiken både före och under kirurgin. Sen 30 år har vi också ett tätt samarbete med rehabiliterings- och habiliteringsenheterna vid Södersjukhuset och Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Vi arbetar med egenutvecklade vårdprogram som baseras på egen klinisk och experimentell forskning och 30 års klinisk erfarenhet.

Vårt arbetssätt innebär att Du som patient behöver besöka vår teamverksamhet på plats i Stockholm, både vid bedömning, eventuell kirurgi samt för uppföljningsbesök. I gengäld får Du som patient tillgång till en samlad och bred kompetens vid alla steg i behandlingen. Vi som arbetar med att behandla Din skada får också god möjlighet att noggrant och systematiskt följa behandlingsförloppet. Därigenom kan vi  skräddarsy alla steg i behandlingen och även effektivt och systematiskt samla erfarenheter.

Detta arbetssätt ger också enligt vår uppfattning bra förutsättningar för att vi själva ska kunna samla erfarenheter och upprätthålla bästa möjliga kompetens på sikt.