Arbetssätt

Vårt arbetssätt

Vårt mål har hela tiden varit att bygga upp en enhet med stor samlad kunskap och erfarenhet på ett ställe, för att kunna erbjuda bästa möjliga vård med både bredd och detaljkunskap.       Det vill vi åstadkomma genom arbeta med några enkla principer:

  1. Eftersom plexusskadorna är ovanliga och läkningstiderna är långa, så är det nödvändigt att samla diagnostik, behandling och uppföljning till en enhet som kan erbjuda en samlad kunskapsbank.
  2. Långsiktighet och kontinuitet är avgörande för att bygga upp kunskap och erfarenhet. Den kirurg som har huvudansvaret för kirurgin ska även ansvara för diagnostik och sedan även följa läkningsförloppet. Läkningstiderna för plexusskador är extremt långa. Det betyder att kirurgen inte ser slutresultatet av en operation förrän efter ibland så lång tid som 5 år eller mer. Det tar alltså mer än 10 år för en kirurg att få tillräcklig egen erfarenhet, inte bara för att klara själva kirurgin, utan också för att kunna planera ett effektivt och ändamålsenligt behandlingsförlopp, som kan sträcka sig över många år med flera olika operationer.
  3. Fortbildning och kunskapsutbyte. Vi arbetar systematiskt med äldre och yngre kollegor tillsammans och har en åldersprofil i staben som säkerställer att erfarenhet och kompetens byggs upp och lever vidare.
  4. Samarbete mellan flera specialiteter. Det behövs bred kunskap för att hantera alla aspekter av en plexusskada. Du finner alla våra samarbetspartners från i en lista nedan.
  5. Enkel och effektiv kommunikation med patienter och remittenter. Vi vinnlägger oss om att skicka mottagningsanteckningar, remissvar och behandlingsmeddelanden till våra remittenter. Sen några år har vi en heltidsanställd sjuksköterska och koordinator som Du som patient, remittent eller annan vårdgivare enkelt kan nå via email eller via telefon på arbetstid. Det är den smidigaste kontaktvägen.
  6. Noggranna vårdprogram som så långt möjligt baseras på egen klinisk och experimentell forskning samt internationell konsensus.