Mer om den traumatiska skadan

På samma sätt som vid förlossningsskadan så är det en mycket stor variation i svårighetsgraden även på de plexusskador som uppkommer vid olycksfall. Det som avgör är energiinnehållet i själva olyckstillbudet.

Läkningsmöjligheter

Partiell skada

De traumatiska skadorna på C5-C6 och C5-C7 har inte samma generellt goda förmåga till spontanläkning som hos motsvarande förlossningsskador. Det är alltså viktigt vid dessa skador att så snart som möjligt göra en bedömning av skadans svårighetsgrad och operera dem som har en allvarligare typ av skada. Vi ser fortfarande en del patienter som av olika skäl inte blivit opererade trots ganska omfattande funktionsbortfall.

Det är också viktigt att känna till att resultaten av att kirurgiskt reparera dessa partiella plexuskador hos vuxna oftast är relativt bra. Det är därför angeläget att identifiera de fall som behöver opereras. Tyvärr finns de ingen enkel och pålitlig undersökningsmetod som kan gallra fram de skador som behöver kirurgi. Vi har hjälp i diagnostiken av s.k. neurofysiologi, där man undersöker hur signalerna fortleds mellan hjärna, nervbanor, muskler och känselorgan. Vi kan också ha hjälp av vissa typer av neuro-röntgen. Med en kombination av noggrann kroppsundersökning, neurofysiologi och neuro-röntgen så kan en doktor med specialkunskap och lång erfarenhet, oftast med stor säkerhet identifiera de fall som behöver opereras relativt snabbt, så att kirurgin inte fördröjs i onödan.

Med korrekt utförd kirurgi som görs i god tid så kan flertalet vuxna med dessa skador återfå god funktion i axel och armbåge och de flesta kan gå tillbaks i sitt ordinarie jobb.

Läkningstiderna efter kirurgin är långa; 2 år eller mer.

Totalskada

Detta är den svåraste typen av plexusskada - när alla delar av plexus har slitits av.

I den här situationen har alltid flera av spinalnerverna slitits loss ur ryggmärgen, s.k. spinalnervs-avulsion. Skadans prognos är helt beroende på hur många spinalnerver som avulserats.

Till skillnad från vid förlossningsskadan så får nästan inga vuxna med traumatiska totalskador tillbaka en god gripfunktion i handen ens efter kirurgi. Många av dem som drabbats kan dock få en god stödfunktion i armen, med styrsel och stabilitet i axeln, böjförmåga i armbågen och begränsad möjlighet att hålla i och lyfta föremål.

Läkningstiderna är ännu längre än för de partiella skadorna, ofta 5 år eller mer.

Smärta

Smärta är vanligt efter plexusskador i vuxen ålder. Ju svårare skada, desto större risk för smärta. Det är viktigt att uppmärksamma och behandla smärta tidigt. Det  kan behövas flera olika smärtlindrande preparat. Vi anlitar regelmässigt vår smärtenhet där specialister på området provar ut optimal behandling.

Plexusskada efter axelluxation (när axeln går ur led).

Ibland kan en axel som går ur led orsaka en komplett förlamníng i armen. Om det inte rör sig om ett olycksfall med mycket energi, t.ex. om man bara snubblar på plan mark och slår i axeln, så brukar inte nervbanorna gå av. Då rör det sig istället om en lindrigare drag- eller tryckskada i nervbanorna och då brukar funktionen återkomma efter veckor eller månader. Det är viktigt att få hjälp av en sjukgymnast under tiden som nervbanorna återhämtar sig så att lederna inte stelnar till fram till dess att musklerna börjar fungera igen. Om det är lite större energiinnehåll i olycksfallet, som vid t.ex. idrotts- eller trafikolyckor, så kan en eller flera nervbanor gå helt av och då behövs operation.  Vi rekommenderar att en specialist rådfrågas i de fall en armförlamning uppkommit efter att axeln gått ur led.