Vad är en nerv?

Nerver är kablar som leder signaler mellan hjärnan och de olika delarna ute i kroppen. Man kan se hjärnan och ryggmärgen som en datacentral som dels behöver information om vad som händer i och utanför kroppen och som dels kan skicka ut signaler som styr det som kroppen gör. Nerverna är ledningsbanorna som sköter själva signaltrafiken.

Kroppens nerver utgörs av en buntar av tunna nervtrådar som leder signaler och som ligger samlade innanför ett hölje - inte så olikt en elektrisk kabel med plasthölje och tunna koppartrådar. Se Bild 1.

tvärsnitt3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Schematisk bild av nerv i tvärsnitt med sitt yttre hölje – epineurium och med axoner (nervtrådar) omgivna av stödjevävnad,

Var och en av de tunna trådarna inuti nerven är egentligen en del av en nervcell, där cellkroppen ligger inne i (eller strax intill) ryggmärgen och där den andra änden av tråden slutar i ett målorgan (ändorgan) nånstans ute i kroppen.

Ändorganet kan t.ex. vara en känselkropp i huden som reagerar för yttre beröring och skickar signaler via nervtråden in till hjärnan. Ändorganet kan också vara en muskel. I det fallet går nervsignalerna i andra riktningen - från hjärnan ut till muskeln, för att styra dess rörelser.

I ryggmärgen sker omkopplingar av signalerna – alla nervtrådar som vi har i armarna har sina cellkroppar i eller alldeles intill ryggmärgen. Sen går andra banor från ryggmärgen vidare upp till hjärnan.

De små tunna trådar som utgår från nervceller i (eller vid) ryggmärgen kallas axoner och kan vara mer än en meter långa. Bild 2 visar en schematisk nervcell med cellkroppen till vänster. Nerv-utskottet = nervtråden = axonet, är omgivet av speciella stödjeceller; schwannceller, som skyddar och underhåller axonet så att signalerna kan transporteras snabbt. Axonerna med sina omgivande schwannceller ligger sedan buntade i de större kablar som går från ryggraden ut till alla delar av kroppen.

nervskiss 01b

 

Bild 2, En nervcell med sitt axon omgivet av schwannceller

 

De nervbuntar som går ut ifrån ryggmärgen, mellan ryggkotorna, kallas spinalnerver.

En spinalnerv är ungefär så tjock som en blyertspenna och kan innehålla totalt 20.000 – 30.000 axoner samlade i ett större hölje. En spinalnerv utgår på var sin sida om ryggraden, mellan varje kota. De fem spinalnerver som avgår mellan de fyra nedersta kotorna i halsryggraden och den översta bröstkotan innehåller alla de nervtrådar (axoner) som behövs för att armen och handen ska fungera. Se bild 3.

Så snart spinalnerverna lämnat ryggraden börjar de grena upp sig och den första delen av detta grenverk är en ganska komplicerad fläta som kallas plexus brachialis (på svenska: armens nervfläta).

Erb-skada

 

 

Bild 3. Schematisk bild av plexus brachialis. Plexus bildas av de fem spinalnerverna som utgår från nedre delen av halsryggen och innehåller alla de nervtrådar som behövs för signaltrafiken till och från armen och handen. Skissen visar en tänkt slitskada i de två översta spinalnerverna; C5 och C6. Se vidare under avsnittet ”Allmänt om plexusskadan”.