Historik

Plexuskirurgin startade i Stockholm under första halvan av 80-talet av Prof Thomas Carlstedt, som redan vid den tiden hade lång erfarenhet av experimentell forskning vid Karolinska Institutet, kring nervskador och nervläkning i gränszonen mellan spinalnerverna och ryggmärgen. Det kliniska arbetet inleddes av Prof. Carlstedt, i samarbete med Dr. Tomas Hultgren, vid handkirurgiska kliniken i Stockholm, som vid den tiden låg vid Sabbatsbergs sjukhus. De första operationerna på plexusskadade patienter utfördes vid handkirurgiska kliniken i böran på 80-talet. Kort därefter opererades också de första barnen med förlossningsskador i plexus. Pga den ringa åldern hos dessa barn utfördes ingreppen vid dåvarande barnkirurgiska kliniken vid S:t Görans sjukhus.

Handkirurgiska kliniken flyttade till Södersjukhuset 1994, där huvuddelen av plexuskirurgin nu utförs. Den avancerade kirurgin på barn i Stockholmsregionen samlades 1998 till en enhet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, nu flyttad till Nya Karolinska. Där görs plexuskirurgin på de yngsta barnen.

Prof. Carlstedt flyttade 1996 till en av världens största och äldsta kliniker för nervskador vid Stanmore utanför London. Dr Hultgren övertog då det medicinska ansvaret för plexusverksamheten i Stockholm och har publicerat stora material med lång uppföljningstid som uppmärksammats internationellt gällande barn med axelbesvär efter en plexusskada . Numera är det Fredrik Roos tillsammans med Mihai Pietreanu och Krister Jönsson som på läkarsidan ansvarar för vården av plexusskadade patienter.

Alltsedan starten av verksamheten för nära 30 år sedan har vi haft också haft ett nära samarbete med barnneurologiska kliniken vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och med radiologiska och neurofysiologiska klinikerna vid Karolinska och vid Södersjukhuset. Under senare år har ett nära samarbete även utvecklats med kärlkirurgiska kliniken. Vår rehabiliteringsenhet har utvecklat specifika ortoser och träningsprogram för de patienter som opereras för plexusskador.