Om oss

Vi är många som samarbetar över specialitetsgränserna med plexusskador och med andra omfattande nervskador i både övre och nedre extremiteterna.

Huvuddelen av kirurgin görs vid handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset i Stockholm. De barn som  är yngre än ett år opereras på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Rotimplantationskirurgi görs i samarbete med neurokirurger vid Karolinska sjukhuset, Solna.

Mottagningsverksamheten är huvudsakligen förlagd till handkirurgiska kliniken vid Södersjukhuset och även till neuropediatriska mottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus.

För diagnostiken har vi hjälp av neurofysiologer samt neuroradiologer vid Södersjukhuset och vid Karolinska i Solna. Vid operationer för Thoracic Outlet Syndrome (TOS) samarbetar vi med kärlkirurger vid Södersjukhuset och vid Karolinska i Solna.

Här arbetar vi:

Handkirurgiska kliniken Södersjukhuset:sös

Läkare

Dr Tomas Hultgren,
Prof Thomas Carlstedt
Dr Fredrik Roos
Dr Mihai Pietreanu
Dr Henrik Hammarberg
Dr Krister Jönsson

Mottagningen

Marie Andersson, specialistsjuksköterska och koordinator
Kontakt: Tel: 08-616 39 66, mail: marie.a.andersson@soderjukhuset.se

Rehabiliteringsenheten:

Tobias Tandrup, rehabchef
Tel: 08-123 64394

 P-team 2

Från vänster: Marie, Fredrik,  Mihai,  Henrik, Thomas C och Tomas H

 

Neuropediatriska mottagningen Astrid Lindgrens barnsjukhus:

Dr Christina Strömbeck, PhD
Arbetsterapeut
Lena Krumlinde Sundholm, PhD
Julia Axelsson

Fysioterapeut
Emelie Frisk
Jenny Kamél

Mottagningssköterska
Karin Bjureström
tel: 08-51777455 e-mail: karin.bjureström@karolinska.se

Barnortopedi

Dr Per-Mats Janarv, PhD, Artrokliniken, Sophiahemmet.

Röntgenkliniken Södersjukhuset

Dr Mikael Werner röntgenöverläkare med inriktning på handkirurgi
Dr Reza Zomorodi, neuroradiolog,

Röntgenkliniken Karolinska sjukhuset, Solna

Dr Mikael Mosskin, PhD
Dr Per Grane, neuroradiolog, PhD

Neurofysiologen Karolinska sjukhuset, Solna

Dr Jonas Persson, PhD

Neurokirurgen Karolinska sjukhuset, Solna

Professor Mikael Svensson,
Dr Kyrre Pedersen, PhD

Kärlkirurgiska kliniken Södersjukhuset

Dr Jonas Malmstedt, PhD